Privacy Regels met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging Helmonds Slavisch Koor:

 

  1. Alle gegevens van de leden, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum worden op een beveiligde computer bij het secretariaat bewaard. De gegevens zijn alleen toegankelijk op de website via een inlogcode in het ledendeel.
  2. De gegevens van de leden worden slechts gebruikt voor communicatie binnen de vereniging.
  3. Bestuurs- en commissieleden moeten, na opzegging lidmaatschap van leden de hierboven genoemde beveiligde gegevens vernietigen.
  4. Voor nieuwe leden geldt dat, door middel van een formulier, om toestemming wordt gevaagd om de hierboven genoemde gegevens te mogen gebruiken en in een beveiligd gegevensbestand te mogen bewaren. Bij het Toestemmingsformulier wordt een kopie van de privacyregels van de vereniging Helmonds Slavisch Koor toegevoegd. Slechts na ondertekening van het Toestemmingsformulier mag de vereniging Helmonds Slavisch Koor de hierboven genoemde gegevens registreren en binnen de hierboven genoemde grenzen gebruiken.
  5. Het Toestemmingsformulier zal digitaal en beveiligd worden opgeslagen.
    De papieren versie zal worden vernietigd.
  6. De leden van de vereniging Helmonds Slavisch Koor hebben te allen tijde het recht om zijn of haar gegevens te laten verwijderen uit de administratie.
  7. Misbruik of vermeend misbruik van bovengenoemde gegevens moet onmiddellijk bij het bestuur worden gemeld.

 

Was getekend door het bestuur van de vereniging Helmonds Slavisch Koor op 30 juni 2018.

 

Ton van Bussel                                              Paul Toll

Voorzitter                                                       Secretaris/Penningmeester