Welkom

Als vicevoorzitter van het Helmonds Slavisch Koor heet ik u van harte welkom op onze website. Onder de diverse buttons boven aan de openings pagina komt u allerlei informatie aan de weet over ons koor. 

Het jaar 2020 is in het ruim 28 jarige bestaan van het koor een wel zeer bijzonder jaar. Ging in maart het concert HSK On World Tour in een uitverkocht Theater Speelhuis niet door vanwege Covid-19, ook de Paaswake in de Elkerliek kapel en het kerstconcert in de Lambertuskerk werden gecanceld. 

Verder is in dit bijzondere jaar opmerkelijk dat tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten is het Slavische repertoire uit te breiden met licht klassieke werken van ‘All over the world’. 

Wat het jaar 2021 ons gaat brengen is nog een groot vraagteken. Wij blijven de toekomst positief tegemoet zien en hopen u te mogen ontmoeten bij een van onze optredens. Voor 2021 staat op de rol: opluisteren van een Poolse liturgieviering, Paaswake in de Elkerliek kapel, concerten in Heeswijk-Dinther en Oisterwijk, herfstconcert in Helmond en tot slot ons traditionele Kerstconcert.

Hebt u ons nog nooit horen zingen? Klik dan op het blokje ‘Filmopnamen HSK’.

Alvast veel luisterplezier.

Met muzikale groet,

Ton Diris, vicevoorzitter

Ontstaan en ontwikkeling van ons koor

Het Helmonds Slavisch Koor (gestart in 1992) is een enthousiast gemengd streekkoor dat voornamelijk Russisch orthodoxe muziek en volksmuziek uit Slavische landen zingt. Af en toe wordt een ‘uitstapje’ gemaakt naar een ander muzikaal genre. Het koor staat vanaf dag één onder professionele en bezielende leiding van dirigent Antoine van Wanrooij. Sinds de oprichting is het koor gegroeid van zo’n twintig leden naar momenteel ongeveer 50 leden. Het HSK is een hecht koor dat niet alleen van gezelligheid houdt maar ook van kwaliteit. Om die kwaliteit op een hoog peil te houden krijgt het hele koor les van een enthousiaste zangpedagoog, wordt sinds enkele jaren de gelegenheid geboden om de muziekstukken thuis in te studeren met behulp van internet en houdt de tweede dirigent  en erelid Mevr. Inna Ogarok partijrepetities.

Tijdens Repertoireconcerten weet de dirigent een zeer sterk dynamisch geheel af te wisselen met een geweldige ingetogenheid van het koor waarbij de luisteraar zich soms afvraagt: wordt er nu wel of niet gezongen. Dat dit door het luisterende publiek zeer gewaardeerd wordt blijkt uit reacties die bij het koor binnenkomen na optredens in zowel binnen- als buitenland. Enkele hoogtepunten hierbij waren concertreizen naar België, Duitsland, Polen en Tsjechië.

Het Helmonds Slavisch Koor legt zich toe op de uitvoering van koormuziek afkomstig uit landen waar een Slavische taal wordt gesproken. Door deze specialisatie neemt het gemengde HSK binnen de grote Helmondse korengemeenschap een unieke plaats in.
Tot de rijke Slavische koormuziek behoort zowel koorzang uit de Russisch-Orthodoxe Kerk als volksmuziek en koorwerken van beroemde en van anonieme componisten. Uit al deze categorieën heeft het HSK werken op het repertoire staan.

Naast Rusland komt de muziek uit Oekraïne, Tsjechië, Slowakije, Polen, Bulgarije en het voormalige Joegoslavië.

De muziek van bekende componisten is goed verkrijgbaar. Moeilijker is het gesteld met oorspronkelijke muziek uit de orthodoxe liturgie. In de volksmuziek bestaan er zeer weinig werken die direct geschikt zijn voor een gemengd koor. De in 2000 overleden Tsjechische componist Frantisek Plojhar heeft speciaal voor het HSK voor veel van deze volksmuziek arrangementen geschreven. Hierdoor beschikt het koor over een unieke verzameling van meer dan 200 koorwerken. Een aparte plek nemen de koorwerken in van componisten als Tsjaikovsky, Bortnjanski, Rachmaninov, Smetana, Glinka en Tsjesnokov. Zij hebben vaak, juweeltjes geschapen op basis van kerkmuziek en volksmelodieën.

Dirigent

Antoine van Wanrooij werd geboren in 1965. Op 7-jarige leeftijd is hij begonnen met accordeonles. Na de middelbare school werd de opleiding voortgezet aan het conservatorium te Tilburg, waar hij in het hoofdvak accordeon werd opgeleid door de Helmondse pedagoog Arie Willems. Hij sloot het eerste jaar (propedeuse) cum laude af, en kreeg het advies een tweede hoofdvak erbij te kiezen. Omdat hij vanaf z’n achttiende (!) al dirigent was van het parochieel kerkkoor in z’n geboorteplaats Kaatsheuvel koos hij het vak koordirectie. Hij koos hiervoor de harde leerschool van Cees Rotteveel. Tijdens deze opleiding studeerde hij ook nog orkestdirectie bij Alexandru Lascae. Alle drie de opleidingen werden succesvol afgesloten. Naast het Helmonds Slavisch Koor is Antoine van Wanrooij o.a. tevens dirigent van de Helmondse Accordeonvereniging AK.

Interesse om ook te zingen?

Wanneer u interesse hebt om ook te willen zingen bij het Helmonds Slavisch Koor dan kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast kunt u vrijblijvend kennis komen maken op een van onze repetities.

Repetitie

  • Maandagavond 20:00 – 22:15 uur
  • Hotel St. Lambert
  • Markt 2
  • 5701 RK Helmond

Bestuur

VACANTvoorzitter
Hr. Ton Dirissecretaris+ vicevoorzitter
Hr. Nico Op de Laakpenningmeester
Mevr. Marijke de Wittevoorzitter van de Muziekcommissie
VACANTbestuurslid namens Concertcommissie
Mevr. Jeanne Swinkelsbestuurslid namens Commissie Ledenzorg