Dat de koorleden van kwaliteit houden kunt u zelf constateren tijdens concerten maar dat ze daarnaast van gezelligheid houden kunt u alleen maar ondervinden door na een concert of repetitie de ‘nazit’ mee te maken, maar zeker tijdens de jaarlijkse avond met het motto: ‘Una voce spectacolare’ waarbij veel koorleden zich muzikaal van een geheel andere kant laten zien én horen.

Dat er geen kwaliteit geleverd kan worden zonder inspiratie maar zeker ook transpiratie, zal bij eenieder duidelijk zijn. Veel koorleden dragen dan ook hun steentje bij in de diverse commissies en werkgroepen. Zo bestaan er binnen het HSK diverse commissies. Samenvattend kunnen we stellen dat het HSK een zeer dynamisch, actief, gezellig en enthousiast koor is waarvan alle leden graag deel uitmaken.

Koorleden:

Dirigent met tenoren

alten

sopranen

Elena met brood

Brug bij kasteel