Het logo van het Helmonds Slavisch Koor

Concert HSK Grenzeloos is finito

Vanwege het Covid-19 virus hebben we helaas moeten besluiten dat ons concert Grenzeloos (voorafgegaan door project HSK On World Tour) i.s.m. toneelvereniging St. Genesius, opera zangeres Laetitia Gerards, een aantal muzikanten en het strijkorkest o.l.v Chika Fuji op 

14-03-2021 is komen te vervallen.

Na ruim een jaar van voorbereiding zijn we in augustus 2018 van gestart gegaan. Aan het project namen niet alleen deel zangers en zangeressen van HSK maar ook zangers van niet-westerse afkomst. Het koor bestond dan ook uit leden afkomstig uit: Oekraïne, Rusland, Marokko, Kroatië, Colombia, Syrië, Afghanistan en Nederland. Van het Knippenberg College en het Carolus Borromeus College traden enkele leerlingen op als tolk. Onder leiding van dirigent Harmen Cnossen werd er wekelijks hard gewerkt om op 28 maart 2019 in Theater Speelhuis het project ten uitvoer te brengen.

Maar helaas, enkele weken voor uur U, gooide het corona virus roet in het eten en werd het project voor een jaar uitgesteld naar maart 2020. In de loop van het jaar bleek dat enkele solisten, koorzangers en onze dirigent niet meer beschikbaar waren voor maart 2021.

Besloten werd om het project grotendeels om te zetten naar project Grenzeloos met nu als soliste operazangeres Laetitia Gerards, het strijkorkest o.l.v. Chika Fuji en toneelvereniging St. Genesius. 

Enthousiast gingen we weer aan de slag maar het corona virus was nog steeds niet het land uit. Uiteindelijk hebben we als bestuur medio oktober 2020 moeten besluiten om het hele project af te blazen. Financieel en organisatorisch was het niet meer haalbaar. In een uitverkocht Theater Speelhuis zouden nog maar maximaal 90 muziekliefhebbers aanwezig mogen zijn, op het podium was geen ruimte om 60 deelnemers op 1,5m. afstand plaats te laten nemen, een aantal zangers en orkestleden haakte af vanwege het coronavirus en de repetities werden voor onbepaalde tijd stilgelegd. Helaas, helaas maar hier hadden we geen grip op.

Wij als bestuur danken alle mensen die zich de afgelopen 2,5 jaar flink hebben ingezet om er samen iets moois van te maken. We hopen van ganser harte dat we in de toekomst elkaar weer mogen ontmoeten in goede gezondheid bij een van onze optredens. Jammer genoeg kunnen we op dit moment echter geen datum noemen wanneer dat zal zijn.

In de tussentijd hebben we in september onze Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij het besluit is genomen om het Slavische repertoire uit te breiden met licht klassieke muziek van all-over-the-world. Mocht u denken na dit alles ‘zingen is misschien ook iets voor mij’ aarzel niet en kom een keer luisteren op een van onze repetitieavonden.

Met muzikale groet,

Bestuur Helmonds Slavisch Koor

Comments are closed.